co jsme realizovali

Přivaděč pitné vody Benešov – Sedlčany

Investor: Město Sedlčany
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 02/2014 - 09/2015

Charakteristika projektu

Tato významná stavba regionu je realizována ve sdružení čtyř firem, kde naše firma se podílí velkou měrou na řízení sdružení v rámci výstavby, tak i ve vlastních pracích. Předmětem díla je pokládka téměř 32 km vodovodního litinového potrubí, výstavby dvou vodojemů a to Voračice a Šiberna, automatických tlakových stanic, armaturních šachet, výpustních objektů do recipientů. A dále dílčí stavební úpravy na stávajících třech vodojemech. Součástí díla je centrální řídící systém provozu přivaděče a přidružených objektů s dálkovým přenosem dat na dispečink provozovatele.

Galerie projektu