co jsme realizovali

Kanalizace a čistírna odpadních vod v Hajnici

Investor: Obec Hajnice
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 09/2014 - 09/2015

Charakteristika projektu

Stavbu realizovalo sdružení Kanalizace Hajnice, kterého byl BAK součástí. V obci byla budována nová kanalizační síť v délce 6,1 km a kanalizační přípojky jako druhá investiční akce sdružení. Součástí díla byla výstavba ČOV, do které jsou veškeré odpadní vody z vybudované kanalizace svedeny.

Galerie projektu