co jsme realizovali

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Investor: Město Mirotice
Lokalita: Jihočeský kraj
Realizace: 04/2019 - 03/2022

Charakteristika projektu

Předmětem zakázky byla výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a rekonstrukce části stávajících vodovodních řadů Města Mirotice. Návrh kanalizace vyplýval z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na pokud možno gravitační odkanalizování zájmového území. Navrženo bylo odkanalizování oddílnou, převážně gravitační splaškovou kanalizací z celé místní části Mirotic. ČOV je navržena jako dvoulinková aktivační, umístěná ve zděném objektu. Rekonstrukce vodovodních řadů se týkala stávajících, provozně technicky nevyhovujících potrubí. Jednalo se především o řady tvořené litinovým potrubím, které byly do provozu uvedeny v polovině 20. století.

Galerie projektu