co jsme realizovali

Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléře pitnou vodou – ul.Komenského

Investor: Město Žacléř
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 10/2016 - 10/2017

Charakteristika projektu

Stavba spočívá ve výstavbě obnovy splaškové kanalizace, výměny revizních šachet a výměny armaturních uzlů na vodovodu v centrální části města Žacléř. Celková délka kanalizace činí 343 bm, přičemž dojde k výměně 46 ks revizních šachet. Vybudovaná síť je napojena na již dříve vystavěnou kanalizační síť. Součástí výstavby je i realizace kanalizačních přípojek v délce 429 bm a výměny vodovodních přípojek. Nedílnou součástí akce je zhotovení provizorních úprav komunikací a z části i obnova asfaltových povrchů.

Galerie projektu