co jsme realizovali

Odkanalizování obcí Bílé Podolí a Zaříčany

Investor: Obec Městys Bílé Podolí
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 10/2014 - 10/2015

Charakteristika projektu

Stavba spočívala ve výstavbě splaškové kanalizace v městysu Bílé Podolí a v obci Zaříčany v úhrnné délce 4.460 bm s pěti čerpacími stanicemi a výtlačným potrubím o celkové délce 2.085 bm. Vybudovaná síť je napojena na již dříve vystavěnou ČOV v Zaříčanech. Součástí výstavby byla i realizace kanalizačních přípojek v délce 2.075 bm. Nedílnou součástí akce byla i obnova asfaltových povrchů.

Tuto stavbu provádíme ve sdružení s firmou ALSTAP s.r.o.

Galerie projektu