co jsme realizovali

Obec Dolní Olešnice – dostavba obecního vodovodu

Investor: Obec Dolní Olešnice
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 05/2021 - 11/2022

Charakteristika projektu

Jedná se o stavbu liniových objektů – vodovodů pro zásobení obyvatelstva pitnou vodou a rekonstrukci stávajícího vodojemu. Navržený vodovodní systém využívá stávající zdroj vody (vrt) a některé páteřní vodovodní rozvody v obci. Zásobení objektů v obci je gravitační. Vodovodní řady byly realizovány v dimenzích DN 50, 80 a 100 o celkové délce 5 666 m a výtlačné potrubí DN 50 délky 201 m.

Galerie projektu