co jsme realizovali

Odkanalizování obce Horka II

Investor: Obec Horka II
Lokalita: Středočeský kraj
Realizace: 10/2019 - 05/2021

Charakteristika projektu

Předmětem díla byla výstavba kanalizace a ČOV pro obec Horka II. Smyslem celého projekčního záměru bylo zabezpečit odvedení splaškových vod z obce a jejich následné čištění v souladu s požadavky dnešní legislativy. Navrhovaná kanalizace je určena k odvádění splaškových odpadních vod z jednotlivých nemovitostí s napojením do budované ČOV. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do řeky Sázavy.

Galerie projektu