co jsme realizovali

Oprava vodojemu v trutnovském parku

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2017 - 10/2019

Charakteristika projektu

Trutnovský vodojem Park, který prošel kompletní rekonstrukcí slouží k akumulaci pitné vody dopravované gravitačně z úpravny vody Temný Důl. Slouží primárně k distribuci pitné vody do městských částí Trutnov- Kryblice, Trutnov – Horní předměstí a Starý Rokytník. Pitná voda je z vodojemu odebírána opět gravitačně. Zásobovací větev do Starého Rokytníku je posílena o automatickou tlakovou stanici. Tento účel nebyl rekonstrukcí ani údržbovými pracemi měněn. Rekonstrukcí manipulačních komor a akumulací se technlogické procesy oproti předchozímu stavu nezměnily. Součástí celé akce byla demontáž kompletního stávajícího technologického vybavení a kompletní dodávka zařízení nového, převážně z nerezového materiálu. V principu rekonstrukce technologie zahrnuje: výměnu trubních rozvodů a tvarovek včetně uložení, doplnění nových trubních větví z nerezové oceli, výměnu armatur, rekonstrukce elektrozařízení, výměnu a nové uspořádání propojovacího potrubí před novým vodojemem, doplnění technologického vybavení v šachtách starého vodojemu, modernizaci systému MaR. Součástí rekonstrukce byla i komunikace oplocení, terénní a sadové úpravy.

Galerie projektu