co jsme realizovali

Ovocnářský výzkumný institut v Holovousích na Jíčínsku

Investor: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 07/2013 - 12/2014

Charakteristika projektu

Celá stavba je rozdělena na šest hlavních stavebních objektů  a dalších 17  menších stavebních objektů – inženýrských sítí, komunikací, opěrných stěn, trafostanice a další. Největší objekt je hlavní budova, v níž budou umístěny pracovny, kanceláře, laboratoře včetně moderních přístrojů a vybavení, přípravny rostlinného materiálu a zázemí pro efektivní výzkumnou činnost. Součástí nového pracoviště pro výzkum je i skleník  s potřebnou technologií řízení klimatu, dva objekty garáží pro zemědělskou techniku a hala pro skladování obalů, přepravních boxů a palet. Součástí projektu byla i kompletní rekonstrukce stávajícího chlazeného skladu, který je nově vybaven chladícími boxy s technologií ULO, třídící linkou ovoce,  technologickým a provozním zázemím. Kromě dvou původních komor má i sedm dalších samostatných plynotěsných komor. V nich lze regulovat teplotu, obsah kyslíku a dusíku v ochranné atmosféře. Dále sklad disponuje 18 malými boxy, v nichž lze dělat vědecké pokusy s řízenou atmosférou při skladování ovoce.

Celý areál ovocnářského institutu je koncipován pro účely  vzdělání  a  aplikovaného výzkumu ovocnářství. Projekt byl financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu. Dotace byla určena na realizaci projektu Ovocnářský výzkumný institut (OVI) v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).

Stavba byla realizována ve sdružení pod názvem „Jablko“ firem BAK stavební společnost a Hochtief CZ.

Galerie projektu