co jsme realizovali

Skupinový vodovod Hořicko, Skupinový vodovod Kopidlnsko

Investor: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 04/2020 - 09/2022

Charakteristika projektu

Skupinový vodovod Hořicko:
Předmětem díla je výstavba přivaděče pitné vody do skupinového vodovodu Boháňka ze stávající úpravny vody v obci Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště Na Bahnech u obce Třebovětice a výstavbu přivaděče pitné vody z obce Boháňka do stávajícího vodojemu v obci Doubrava, který bude napojen na vyšší tlakové pásmo v obci Chloumek u Hořic. Tímto řešením dojde k posílení stávajícího prameniště pro skupinový vodovod Boháňka a k náhradě stávajících nedostatečných zdrojů v obci Doubrava. Účelem užívání stavby je zlepšení v dodávce pitné vody pro skupinový vodovod a náhrada stávajících zdrojů.

Skupinový vodovod Kopidlnsko:
Jedná se o novou stavbu inženýrské sítě – zásobního vodovodu Staňova Lhota – Rakov, Batín s výstavbou nového zásobního vodojemu Čakan. Skupinový vodovod bude sloužit k zásobování napojených lokalit pitnou vodou a výstavbou nového vodojemu Čakan jako zásobárna vody pro obce v případě výpadku jiných vodojemů.

Galerie projektu