co jsme realizovali

Skupinový vodovod Hořicko, Skupinový vodovod Kopidlnsko

Investor: Vodohospodářská a obchodní společnost, a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 04/2020 - 09/2022

Charakteristika projektu

Jedná se o novou stavbu inženýrské sítě – zásobního vodovodu Staňova Lhota – Rakov, Batín s výstavbou nového zásobního vodojemu Čakan. Skupinový vodovod bude sloužit k zásobování napojených lokalit pitnou vodou a výstavbou nového vodojemu Čakan jako zásobárna vody pro obce v případě výpadku jiných vodojemů. Celková délka navržených vodovodů je 5 805 bm. Nový vodojem bude vybaven ostrovní solární elektrárnou, která bude vyrábět elektřinu pouze pro místní spotřebu vodojemu. Jako zdroj energie bude sloužit malá fotovoltaická elektrárna v ostrovním režimu.

Galerie projektu