co jsme realizovali

Svébohov – splašková kanalizace

Investor: Obec Svébohov
Lokalita: Olomoucký kraj
Realizace: 03/2020 - 05/2021

Charakteristika projektu

Výstavba kanalizačních stok a společné čistírny odpadních vod v městské části Zábřeh – Václavov zajišťuje odkanalizování a kvalitní čištění obcí Svébohov a městské části Zábřeh – Václavov. Odvedení splaškové vody je řešeno gravitační oddílnou kanalizací svedenou společnou kanalizací na navrhovanou ČOV Václavov. Předmětem tohoto projektu byla výstavba gravitační kanalizační soustavy pro obec s napojením do systému odkanalizování ve Václavově.

Galerie projektu