co jsme realizovali

Trutnov – oprava VDJ Horní Staré Město

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2020 - 10/2022

Charakteristika projektu

Předmětem zakázky byla rekonstrukce stávajícího vodojemu v Trutnově – Horním Starém Městě. Vodojem byl opraven v rozsahu vnitřní technologické části, vnitřní í vnější stavební části a zemních náspů pro akumulační komory. Modernizace již dosloužilé technologické části zahrnovala výměnu trubních rozvodů a tvarovek včetně uložení. V rámci opravy došlo k výměně starého litinového a ocelového potrubí a armatur za nové nerezové. Došlo také k modernizaci měřících zařízení a ovládacích systémů vodojemu.

Trutnovský vodojem slouží k akumulaci pitné vody dopravované gravitačně z úpravny vody v Horním Maršově. Následně se voda distribuuje do spotřebiště Horní Staré Město.

Podmínkou realizace bylo provedení veškerých provizorních opatření nutných pro zachování plynulé dodávky pitné vody a její jakosti. Po celou dobu provádění díla musela být vždy jedna z akumulačních komor vodojemu v provozuschopném stavu.

Galerie projektu