co jsme realizovali

Trutnov – oprava VDJ Horní Staré Město

Investor: Vodovody a kanalizace Trutnov a.s.
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2020 - 10/2022

Charakteristika projektu

Cílem projektu je zejména výměna a modernizace technologické části, sanace a rekonstrukce stavební části v manipulační komoře i akumulačních nádržích. Projekt řeší i úpravu vjezdu do areálu, oplocení, terénní úpravy a rekonstrukci příjezdové komunikace k areálu vodojemu. V rámci rekonstrukce bude, dle technických a dispozičních možností, vyměněno staré litinové či ocelové potrubí a armatury za nové. Vystavena bude samostatná místnost pro skladování chemikálií se samostatným vchodem v nadzemním podlaží v úrovni terénu, kam se přesune akumulační i dávkovací zařízení dezinfekce. Dále je cílem projektu zmodernizovat vzduchotechniku, měřící zařízení a kompletní systém řízení. Ve stavební části jsou řešeny úpravy vyplývající jednak z neutěšeného a opotřebeného stavu konstrukcí a dále úpravy vyplývající z úpravy technologické části nebo usnadňující provozování a pohyb ve vodojemu (lávky, schodiště apod.).

Galerie projektu