co jsme realizovali

Velké Svatoňovice – dokončení kanalizace včetně nové ČOV

Investor: Obec Velké Svatoňovice
Lokalita: Královehradecký kraj
Realizace: 07/2017 - 12/2018

Charakteristika projektu

Tento projekt řeší systém odkanalizování jižní části obce Velké Svatoňovice s likvidací odpadních vod v novém objektu čistírny odpadních vod, na kterou byla přepojena i stávající čistírna „Na Valech“.  Tato stávající čistírna byla přezbrojena na čerpací stanici i s funkcí odlehčovací komory za účelem přesného oddělení jednotných odpadních vod a jejich následného převedení do nově vybudované oddílné splaškové kanalizační sítě s ukončením v novém objektu čistírny odpadních vod. Zde jsou odpadní vody z celého zájmového území části obce vyčištěny a následně vypouštěny do Markoušovického potoka zvaného „Zaječí“. Součástí nové čistírny odpadních vod byly následující stavební objekty: budova čistírny, trubní propoje, zpevněné plochy čistírny, oplocení čistírny, sadové a terénní úpravy, vodovodní přípojka k čistírně odpadních vod.

Galerie projektu