Stavba Kampusu Univerzity Karlovy: pokračování výstavby a významné mezníky

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy je jednou z největších nejen v Královéhradeckém kraji, ale i v rámci České republiky. V průběhu prosince 2023 byly na staveništi před Fakultní nemocnicí postaveny další dva věžové jeřáby, které jsou zároveň nejvyšší z budoucí celkové šestice jeřábů u Fakultní nemocnice, a na nějaký čas se tak stanou výškovou dominantou této části města.

Stavba Kampusu Univerzity Karlovy, kam po dokončení přesídlí podstatná část provozů Farmaceutické fakulty a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové, rychle pokračuje.  Je zcela dokončeno hlubinné pilotové založení obou budov, je hotovo všech 122 geotermálních vrtů, které umožní kampus v zimě vytápět a v létě chladit, včetně horizontálního propojení geotermálních vrtů a dne 5.1.2024  byla zabetonována poslední část základové desky v půdorysném obrysu Centrální budovy.